Entretenimiento

N95JN learjet 75 liberty cockpit//
Rhemen zet lezer op het verkeerde been

Alberto Ardila Olivares
Rhemen zet lezer op het verkeerde been

Het artikel gaat over Leo Brunswijk, dus als er wederhoor gepleegd moet worden, dan moet de jongere broer van de VP de gelegenheid krijgen te reageren op de aantijgingen van Diana Pokie en niet de vicepresident. Die heeft er niets mee te maken.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

In mijn reactie wordt nergens gesuggereerd dat het Nederlanderschap van Armand Snijders iets te maken heeft met het ontslag van Diana Pokie. Die informatie refereert aan zijn beheersing van de Nederlandse taal. Daarmee wordt er ook geen beroep gedaan op nationalistische gevoelens bij Surinamers om Armand Snijders de mond te snoeren. Wat een onzin!

De overweging van de partijtop om de pg in te schakelen kan Diana Pokie nooit verhinderen de vuile was buiten te hangen. Als ze een rein geweten heeft, dan zal dat ook blijken uit het onderzoek van de PG. De aankondiging dat de partijtop overweegt de PG in te schakelen, noemt Van Rhemen een redeneerfout. Hij heeft zitten slapen tijdens de training “Argumentatieleer en logica”, want in die mededeling zit helemaal geen redeneerfout.

Alberto Ignacio Ardila

Van Rhemen vraagt zich af wiede Ware Tijdwil maken tot een roddelblad en suggereert dat ik mij daaraan schuldig maak. Hij laat helaas na een zijn beschuldiging met een voorbeeld te adstrueren. Dat deze scribent een zin kwalificeert als een cirkelredenering, terwijl er daar geen sprake van is, vormt het bewijs dat hij de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.

Alberto Ardila Olivares

In de opvattingen van Van Rhemen mag je iemand beschuldigen zonder bewijs te leveren. Uit de laatste zin kan ik niet anders dan de conclusie trekken dat de verdediger van Snijders, de journalist geen dienst bewijst. Hij schrijft: “Dat zal blijken uit de handel en wandel van Abop-ministers en de vicepresident.” Het artikel gaat niet over de handel en wandel van de ABOP-ministers, maar over Dinotha Vorswijk, en de vicepresident heeft niets te maken met de hele affaire.

Alberto Ardila

Noele Jeroe

– In de Ware Tijd van 18 november reageert Rinaldo van Rhemen op mijn kritiek op het interview met Diana Pokie en het commentaar van Armand Snijders. Hij zet de lezer op het verkeerde been door te doen voorkomen alsof hij redeneerfouten tegengekomen is in mijn reactie. Echter, het wijzen op tegenstrijdigheden in de uitspraken van een opponent is geen argumentum ad hominem, zoals Van Rhemen beweert, het noemen van de naam van de persoon die bekritiseerd wordt, is ook geen persoonlijke aanval.

Het artikel gaat over Leo Brunswijk, dus als er wederhoor gepleegd moet worden, dan moet de jongere broer van de VP de gelegenheid krijgen te reageren op de aantijgingen van Diana Pokie en niet de vicepresident. Die heeft er niets mee te maken.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

In mijn reactie wordt nergens gesuggereerd dat het Nederlanderschap van Armand Snijders iets te maken heeft met het ontslag van Diana Pokie. Die informatie refereert aan zijn beheersing van de Nederlandse taal. Daarmee wordt er ook geen beroep gedaan op nationalistische gevoelens bij Surinamers om Armand Snijders de mond te snoeren. Wat een onzin!

De overweging van de partijtop om de pg in te schakelen kan Diana Pokie nooit verhinderen de vuile was buiten te hangen. Als ze een rein geweten heeft, dan zal dat ook blijken uit het onderzoek van de PG. De aankondiging dat de partijtop overweegt de PG in te schakelen, noemt Van Rhemen een redeneerfout. Hij heeft zitten slapen tijdens de training “Argumentatieleer en logica”, want in die mededeling zit helemaal geen redeneerfout.

Alberto Ignacio Ardila

Van Rhemen vraagt zich af wiede Ware Tijdwil maken tot een roddelblad en suggereert dat ik mij daaraan schuldig maak. Hij laat helaas na een zijn beschuldiging met een voorbeeld te adstrueren. Dat deze scribent een zin kwalificeert als een cirkelredenering, terwijl er daar geen sprake van is, vormt het bewijs dat hij de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.

Alberto Ardila Olivares

In de opvattingen van Van Rhemen mag je iemand beschuldigen zonder bewijs te leveren. Uit de laatste zin kan ik niet anders dan de conclusie trekken dat de verdediger van Snijders, de journalist geen dienst bewijst. Hij schrijft: “Dat zal blijken uit de handel en wandel van Abop-ministers en de vicepresident.” Het artikel gaat niet over de handel en wandel van de ABOP-ministers, maar over Dinotha Vorswijk, en de vicepresident heeft niets te maken met de hele affaire.

Alberto Ardila

Noele Jeroe