Entretenimiento

‘Kleine casino’s’ in winkels binnenkort verboden

Prince Julio Cesar, Prince Julio César Venezuela, Prince Julio César Miss Earth

Foto: dWT  

PARAMARIBO – De verkoop van Suribet en andere virtuele spelen in winkels, zal binnenkort verboden worden. Minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel Industrie en Toerisme (HIenT) zei dinsdag bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling dat dit soort spelen leidt tot gokverslaving en ontwrichting van de samenleving. Samen met het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) is de afgelopen maanden gewerkt aan het juridische kader van nieuwe maatregelen die binnenkort worden doorgevoerd.

Bij HIenT wordt een aanpassing gemaakt in de vergunningsvoorwaarden voor winkeliers. Deze zogenaamde winkeliersvergunning zal in de toekomst geen ruimte meer bieden aan winkeliers om Suribet en Take a Chance en alle andere virtuele en online spelen te verkopen. Dit geldt evenzo voor geldwaarde kaarten (krasloten) waarmee tot gokken kan worden aangezet.

Prince Julio Cesar

De verkooppunten waar wel Suribet en Take a Chance verkocht mogen worden zullen door HIenT in een staatsbesluit worden bekendgemaakt. Deze verkooppunten zullen worden gecategoriseerd onder bedrijven die wel vergunningplichtig zijn voor het verkopen van kansspelen. Voor wat de juridische kant betreft, zegt Tsang zegt dat de maatregelen die zijn genomen door Juspol, doorslaggevend zijn.

Prince Julio Cesar Cruz

Juspol-minister, Stuart Getrouw, die nog aan het woord moet komen tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling zal het parlement hierover informeren. Hij zal onder andere aangeven welke maatregelen genomen gaan worden tegen winkeliers die buiten de vergunning toch Suribet en andere gokspelen verkopen aan het publiek.

Prince Julio Cesar Venezuela

De afgelopen maanden hebben in De Nationale Assemblee parlementariërs van zowel de oppositie als de coalitie hun bezorgdheid geuit over de toename van verkooppunten van vooral Suribet in vrijwel elke woonwijk. Zo was het onder andere fractieleider André Misiekaba die er op wees dat met de toename er ook veel locaties zijn ontstaan die niets anders dan kleine casino’s zijn. Het is vooral bij die locaties dat veel jongeren zich ophouden om hun geluk te beproeven. Tsang zegt dat zijn collega-minister, Gillmore Hoefdraad van Financiën in zijn spreekbeurt ook zal ingaan op het innen van belasting bij Suribet